Valmistumisvuosi: 2020

Omaperusteinen RS-kohde

Laajuus: 2.788 Brm2, 2 taloa, 30 asuntoa

Related Projects