Valmistumisvuosi: 2018

Omaperustainen RS-kohde

Asuinrakennus

Laajuus: 4.400 Brm2, 76 asuntoa

Related Projects