Valmistumisvuosi: 2019

Omaperusteinen RS-kohde

Laajuus: 1.800 Brm2, 34 asuntoa

Related Projects