Valmistumisvuosi: 2021

Omaperusteinen RS-kohde

Laajuus: 2.676 Brm2, 33 asuntoa

Related Projects